Thông tin cá nhân

(*) là buộc phải nhập
(*)
(*)
(*)
(*)
     

Thông tin khác

(*)
Bắt buộc nhập nếu phương tiện là xe ô tô hoặc xe tải
(*)
(*)
(*)
(*)

P/s: Cung cấp trước hình ảnh sẽ giúp giảm thời gian đăng ký tại cảng
Vui lòng chụp rõ khuôn mặt. Nhấn vào "Đăng hình" để tải hình lên ×

(Nếu xe máy: CMND, Xe tải: Cavet)
Vui lòng chụp rõ họ tên, ngày sinh, mã giấy tờ. Nhấn vào "Đăng hình" để tải hình lên

(Nếu xe máy: CMND, Xe tải: Cavet)
Vui lòng chụp rõ nơi cấp, ngày cấp của giấy tờ. Nhấn vào "Đăng hình" để tải hình lên ×

(Nơi chụp giấy tờ xác minh vào kho)
Vui lòng chụp rõ nội dung văn bản. Nhấn vào "Đăng hình" để tải hình lên ×

(*)

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH theo số hotline: 1800 1188