HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀO CỔNG ICD SÓNG THẦN QUA WEBSITE

*Lưu ý: Thẻ ra vào cổng cũng có tác dụng là thẻ giữ xe tại các nhà xe 2 bánh.

Bước 1: Truy cập vào trang đăng ký của ICD Sóng Thần http://anc-reg.icdsongthan.com.vn/ Hướng dẫn đăng ký, bước 1
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin cá nhân. Lưu ý bắt buộc chọn Nơi liên hệ và Đơn vị liên hệ Hướng dẫn đăng ký, bước 2
Bước 3: Đến khu vực đăng ký tại cổng ICD Sóng Thần, đọc mã giấy tờ đã đăng ký và trình giấy tờ cho nhân viên đăng ký để được cấp thẻ vào cổng. Hướng dẫn đăng ký, bước 3
Bước 4: Quẹt thẻ vào cổng tại các vị trí vào ra đúng quy định. Hướng dẫn đăng ký, bước 4
Bước 5: Quẹt thẻ ra cổng tại các vị trí đúng quy định. Đem thẻ ra vị trí đăng ký thẻ để trả thẻ và nhận lại giấy tờ tùy thân. Hướng dẫn đăng ký, bước 5

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH theo số hotline: 1800 1188